POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Objecte

L’Assemblea Nacional Catalana, d’ara endavant ANC, ha assumit el compromís de protegir la seva privacitat i les seves dades personals. En aquesta Política de Privacitat, li informem de la forma en la qual protegim les seves dades personals. Li recomanem llegir-la abans d'accedir al contingut digital del web.
L’ANC defensa fermament els drets fonamentals a la privacitat i a la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis estatals i europees relatives a la privacitat.
En aquesta declaració de privacitat es descriu com l’ANC tracta i protegeix les dades personals de les persones que utilitzen els nostres llocs web, així com en el context de les nostres activitats internes.

2. Responsable del Tractament

El responsable de tractament de les dades personals que ens faciliti al lloc web és l’Assemblea Nacional Catalana, amb domicili social en carrer de la Marina, 315, 08025 Barcelona. Les dades de contacte són telèfon 93 347 17 14, i correu electrònic dades@consumestrategic.cat. Per qualsevol consulta sobre el tractament que fem de les seves dades o altres temes relacionats, pot enviar un correu electrònic a l'adreça dpo@assemblea.cat

3. Dades que recopilem

Les dades personals facilitades pels usuaris, podran ser tractades per l’ANC com a Responsable del Tractament, sent en tot moment conservades i tractades en territori Europeu.
Les dades personals facilitades pels usuaris, podran ser tractades per l’ANC com a Responsable del Tractament, sent en tot moment conservades i tractades en territori Europeu.

4. Finalitats dels tractaments de les dades personals

Les dades personals que ens faciliti ens el formulari d’inscripció inclòs en aquest web, seran tractades amb les següents finalitats:

    consumidors:
  1. Gestió de la inscripció de l’interessat en el registre de Consumidors Estratègics i comunicació d’informació relacionada. Aquesta autorització implica la cessió de les dades de l’interessat a les empreses subministradores de béns i serveis inscrites en el programa.
  2. Comunicació d’informacions sobre les activitats de l’ANC.
    Empreses subministradores:
  1. Incorporació de les dades personals de la persona de contacte, de l’empresa que s’inscriu en el programa de Consum Estratègic.

5. Terminis de conservació de les seves dades personals

Les dades es conservaran fins a la finalització de l’activitat o fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió.

6. Legitimació pel tractament de les seves dades personals

La base legal pel tractament de les seves dades personals és el consentiment lliure i explícit, donat en el moment de facilitar voluntàriament les seves dades personals en el formulari d’inscripció al programa i acceptar el tractament de les seves dades a les caselles corresponents.

7. Comunicació de les seves dades personals a tercers

Les dades facilitades en el formulari d’inscripció, seran cedides a les empreses oferents de béns i serveis que participen en el programa, d’acord amb la finalitat indicada en el punt 4 d’aquesta Política de Privacitat.
L’ANC no comunicarà les dades personals que ens ha facilitat a cap altre tercer, excepte requeriment judicial o de l'Administració Pública en l'exercici de les seves potestats.

8. Drets que es poden exercir

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a l’ANC s'estan tractant les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com revocar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades i també pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com revocar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades i també pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
L'exercici dels drets anteriorment indicats es poden sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant de l’ANC a les adreces facilitades en el punt 2 d’aquesta Política.

9. Dret a presentar reclamació davant l'autoritat de control

En tot moment podrà presentar reclamació davant l'autoritat de control competent.

10. Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals

L’ANC aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals.
L’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compta l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.
L’ANC aplica aquestes mesures de seguretat per garantir un nivell de seguretat adequat per mitigar els riscos detectats en els anàlisis efectuats prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.

11. Canvis en la Política de Privacitat

L’ANC es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari per adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per les bones pràctiques i procediments de la mateixa ANC i per requeriment de les autoritats de control.
No obstant l'anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir al web, sense perjudici del que es disposa en el Reglament General de protecció de Dades.
Recomanem als usuaris la seva lectura abans de cada accés i navegació pel web.