El Jutjat Mercantil 11 de Barcelona ha resolt la demanda de mesures cautelars prèvies urgents interposades per Fomento del Trabajo Nacional contra l'activitat de Consum Estratègic. És per això que hem de tancar el web de Consum Estratègic. Els serveis jurídics de l'Assemblea donaran la millor resposta a aquesta resolució.


L'ACTIVITAT DE L'ASSEMBLEA CONTINUA:

SI VOLS DONAR SUPORT A L'ASSEMBLEA

CLICANT AQUÍ O ASSEMBLEA.CAT

O VISITA ALTRES EINES DE PAÍS